متن و شعر روضه مراسم ختم مادر

تماس جهت رزرو تالار: ۰۹۱۲۲۳۰۰۱۴۷

شرح متن روضه مراسم ختم مادر برای مراسم عزاداری لازم است تا مداح به وعض و نوحه خوانی بپردازد. از جمله مواردی که در این زمینه لازم است استفاده از متونی است که مناسب این مراسم ها باشد. در ادامه تعدادی از اشعار که میتوان آنها را به صورت مداحی جهت متن روضه مراسم ختم مادر استفاده کرد آورده شده است، همچنین در مطلب گذشته به متن روضه مجلس ختم پدر و شعر سنگ قبر مادر پرداختیم

نمونه متن روضه مراسم ختم مادر

شعر اول در دیدگانم انگار نوری نمی نشیند بی عطر بودن تو دیگر خوشی نبیند اینجا زمین سرد است بین من و تو انگار این فاصله چه سخت است از دوری تو زنهار رفتی عزیز جانم روحت هنوز اینجاست چشمان من هنوزم دنبال موج دریاست مادر نگاه گرمت درمان درد من بود از دوری تو انگار صد سال عمر کم بود هرگز نمیتوان گفت داغ نبودنت را یک لحظه می شود عمر از دوری تو مادر مادر تو را ندیدم دنیا چه سخت و سرد است ای روزگار بی مهر بی مادری چه سخت است شعر دوم مادر ای نگین هستی بی تو روز هام رنگ شب شد شبم از نبودن تو تیره و تاریک تر شد مادرم ماه وجودم تو نباشی روز و شب نیست بودنت زندگی ام بود تو نباشی زندگی هم نیست. شعر سوم روح عشق، در گذر چرخ زمان، جلوه ای کرد و در آن شوری آمد به جهان از دل دریای پر از مهر وجود گوهری آمد نامش مادر مادر از جنس بلور است و وجودش عشق است از ازل تا به ابد مادر آیینه نور است دوری اش می شکند قلب همه کوه و بشر شعر چهارم پر می کشد روح عزیز او مادر که روح بلندش غرق نور بود او جان من بود و امید حیات من ای چلچراغ هستی و روح وجود من شعر پنجم در تار و پود جان و دل من تو بوده ای همراه تمام روزهای من ای مادر عزیز که دیگر صدای تو در گوش من نمی وزد اکنون نشسته ام من و این جای خالی ات آتش زبانه می کشد در قلب من چرا؟

متن روضه مادرنمونه متن روضه مراسم چهلم مادر

شعر اول مادر آرام جانم مادر نور دیده ام مادر انیس و مونس شبهای تار من قلبم بدون تو لبریز آتش است جایت کنار گل من بین خاک و گِل در خون نشسته ام ای مادر عزیز رفتی ز پیش من تنهایی مرا غم پر نموده است شعر دوم او پادشاه زمین بود و آسمان مادر که نام فرشته داشت در جهان مادر تمام هستی و روح وروان من محرم تر از تمام محارم در روزگار من طبعی بلند داشت و دامانی ز مهر ناب هرگز کسی نبود مانند او خطاب ای جاودان عالم و کون و مکان، تویی بر من چو آفتاب هستی دوباره بتاب شعر سوم گلی زیبا درون سینه ماند گلی مانند روح ناب یک عشق تمام هستی و روح درونم فدای مهربانی هایت ای عشق تو رفتی جای پایت مانده اینجا میان خاطرات و تار و پودم کجا پیدا کنم آن لطف و مهرت دگر تنها من و این خواب بی حد شعر چهارم صفای خانه و روح و دل و جان دگر دی این جهان در بین ما نیست بهشتی و من اینجا در جهنم تو قلبم را کجا با خود کشاندی تو ای مادر چرا تا آخر عمر کنار لحظه های من نماندی تو رفتی و دلم بی تو خزان است بهار روزگارم سرد سرد است شعر پنجم نمی دانم که این سرمای خسته که تا عمق وجودم جای بسته کجا و کی فرو می آید از من درونم غصه ی مادر نشسته تمام روزگارم سخت گشته بدون بودنت روحم شکسته تو رفتی و غم و اندوه  ماتم بهارم را ربود و غم نشسته

نمونه متن روضه هفتم مادر

شعر اول ای دریغ از روزگارانی که با تو میان شادی و پر خنده بودم تو رفتی و گذشتی چون شب و روز کنون روز و شبم تاریک مانده است شعر دوم من به امید دوباره دیدنت مادر جان باقی عمر گذر خواهم کرد می نشینم به کناری و به امید وصال شب و روزم سپری خواهم کرد پای این پنجره من مات نشستم تنها به تماشا نبودت حیران مادرم درد در این سینه چه غوغا کرده است رفتنت سخت نشسته است و تماشا کردم بی تو این سال و دگر ماه نمی بینم من همه امید من آن است که باز آیی تو شعر سوم بی تو چون افتادن از بالای عرش بر زمین و خاک من بنشسته ام منتظر می مانم این باقی عمر تا دوباره پر کشم سوی باز مادرم رفتی و من از دوری ات مثل یک پروانه ای بی بال و پر کنج تنهایی نشستم منتظر تا ببینم روی تو بار دگر شعر چهارم مادر تو رفته ای و دگر سال های سال مانند تو برای من نیست در جهان مانند ماهی برون افتاده از سراب در حسرت یک قطره از نگاه تو جان می دهم کنون ای عشق و ای سپیدی هر صبح و شام من بی تو دگر زمان و مکان رفته همچو خواب شعر پنجم این رسم روزگار عجب بدسلیقه است هستی فقط در بودن مادر نهفته است آیا مگر بدون او می شود حیات؟ آیا بدون مادر این زندگی به جاست؟ هر ذره ی وجود من با مهر تو عجین این خون جاری اندر رگان من چنین

شعر روضه مادرچند نمونه متن روضه مراسم ختم مادر

در ادامه نیز میتوان جهت برگزاری مراسم پرشور و با کیفیت از متن های ادبی نیز استفاده کرد. با توجه به اینکه متن های ادبی امکان مدح خوانی را نیز دارند میتوان آنها را با لحن و حالت مناسب با مراسم عزاداری اجرا کرد. در این راستا به شرح چندین متن در زمینه ی مراسم عزاداری می پردازیم.
نمونه متن شماره یک برای متن روضه مراسم ختم مادر مادر ای مهربان ترین نقطه ی جهان، بی تو چگونه می شود زیست در جهان، این هستی ام بدون تو دیگر چه سود؟ ای مادر عزیز که جان منی و روح من. در بی کسی، کسی به جز مادر نمی شود. او هستی تمام و مرکزیت دنیاست تا ابد. مادر نمونه ای ز وجود کردگار ماست. او خلقت یگانه ی تاریخ بی مثال. در این زمانه که تاریکی شب است مادرم. تنها تو روشنی شبهای من شدی. من بی تو دیگر این شب و این روز تار را، در نیستی گذر کنم ای وای مادرم. نمونه متن شماره دو برای متن روضه مراسم چهلم مادر خدایا ! کردگارا! دردمندا! در این دنیا دگر تنهای تنها. منو بی مادری این غم خدایا. اگر روزی رسد دستم به دنیا. شکایتها کنم از دوری تو. من اینجا داغ غم دیدم کجایی. تو مادر هستی و جان و جهانی. نگاه مهربان تو دگر نیست. در این تنهایی و بی همزبانی. تو مونس بودی اندر روزگارم. تو مرهم بودی و غمخوار دردم. دگر بی تو نمی آید ز هر سو. نگاهی که کند رحمی به حالم. شکستم من بدون تو در این دیر. تو عاشق بودی و عشق از تو لبریز. همه هستی ز مهر تو سرازیر. منم تنها و حیران از نبودت. خدایا این چه سودای گرانی است. که مادر را ز کف اینگونه دادم. دگر بی مادری داغی است بر دل. چنین داغی که آرامش ندارد. منم در سالهای باقی عمر، بدون دیدن روی تو تنها. غم این بی کسی قلب مرا برد. امیدم مانده دیدارت در آن دار. نمونه متن شماره سه برای متن روضه هفتم مادر دوای درد من همیشه تو بودی، ای مادرم. عزیز جان من همیشه تو بودی، ای مادرم. نفس نفس وجود من ز روح تو جان گرفته است. تمام بود و نبود من تو بوده ای ای مادرم. این زندگی بودن تو دنیای ماتم است. صحرا بی علف بود این زندگی دگر. ای مادر عزیز من رفتی ز خانه ام. دیگر نه دست مهربان تو در دست های من، دیگر نه بوسه های بی امان تو بر گونه های من. ای مادر عزیز من جان من برفت. با رفتنت این زندگی از دستان من برفت. مادر نبود تو رویای من را شکست. این بی کسی دگر بر جان من نشست. تنهایی و بی همدمی شد مونس شبم. بی تو چگونه گذر کنم از راه های سخت. دستی ندارم و تنها مانده ام خاک. این خاک با اشک های من گِل شده است. من مانده ای به گل نشسته ز طوفان دوری ات. ای مادر عزیز که جانم رفت ز دوری ات. نمونه متن شماره چهار برای متن روضه مراسم مادر آتشی افتاده بر دل، میزند هر دم مرا چنگ. قلب من داغ نبودت را تحمل بایدش. آه از این دوری که با من سخت شد. سخت تر شد این درد تلخ و زهر هجر. مادر ای دردانه ی عالم نما! من بدون روی تو دیگر توان زیست نیست. مادرم تک دانه در مهر و صفا. روزگارم بعد تو دیگر به جز تشویش نیست. من سراسر ماتم و حیرت شدم. بعد تو در حسرتت ماندم چه سود. مادر ناز و خوش آرامش کجا؟ تا کجا باید به دنبالت روم؟ مادرم دیگر نبودت داغ من. تا ابد داغی که مرحم هم نداشت. سوختم از این فراق جانگداز. مادرم هستی من رفتی ز دست. آسمان هم ناله سر داده است باز. مادری کی جای گیرد در آسمان. پهنه ی گیتی و هر جای از بهشت، کم بود بهر محبت های تو. این متون میتوانند جهت مراسم عزاداری مادر مورد استفاده قرار گیرند. لذا ایجاد لحن و استفاده از صوت مخصوص برای آنها بسیار مهم است و باعث بهتر شدن و موزون سازی متن می گردد.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید بستن