تلفن سفارشات فوری: 
اینستاگرام: shayantombstone@

سن

گرانیت سیمین طرح قلب
3,000,000 تومان
مرمر کرمان 8 سانتی طرح گلبرگ CNC
16,500,000 تومان
مرمر کرمان طرح گلبرگ
9,500,000 تومان
مرمر مهندسی
3,500,000 تومان
مرمر نباتی 6سانتی CNC
7,500,000 تومان
مرمریت هرات افغانستان ابزار مهندسی
6,500,000 تومان