دعای شب جمعه برای اموات

انجام اعمال مستحبی مانند خواندن قرآن و سوره های اشاره شده و دعای شب جمعه برای اموات علاوه بر شادی روح اموات ، یک منبعی است از خیرات و برکات در زندگی بازماندگان. به دلیل کوتاه بودن دست درگذشتگان از دنیا، بستگان و آشنایان برای شادی روح متوفی در شب جمعه بسیار سفارش شده است. […]

متن دعوت به مراسم ختم

 یکی از اصولی که باید به خوبی انجام شود و مد نظر قرار گرفته شود، دعوت از بستگان و نزدیکان برای حضور در مراسم ختم می باشد. متن دعوت معولا برای اطلاع رسانی به بستگان برای حضور در مراسم های چهلم، سالگرد و.. می باشد ، که این متن دعوت به مراسم ختم دارای ویژگی […]

متن روضه مجلس ختم پدر

یکی از اقدامات اصلی که در مراسم روضه ختم پدر انجام می پذیرد قرائت شعرهایی با مضمون درگذشت پدر و متن روضه مجلس ختم پدرمی باشد که در مراسم ختم و یا سالگرد از آن استفاده میکنند. انتخاب یک متن بر روی سنگ مزار پدر و بیان کلماتی که نشان دهنده اندوه اطرافیان است و […]

برای شادی روح اموات چه سوره‌ها و دعاهایی بخوانیم و چه اعمالی انجام دهیم؟

سوره و دعا برای اموات

پس از فوت اقوام، دوستان و آشنایان معمولا بازماندگان به دنبال این هستند که برای شادی روح تازه گذشته اعمال مستحب انجام دهند، خیرات کنند، فاتحه بخوانند و یا سوره‌هایی از قران را تلاوت نمایند. طیق آیات و روایات سوره‌هایی هستند که بهتر است برای کسانی که تازه فوت شده اند خوانده شود. در ادامه […]