قوانین نصب و تعویض سنگ قبر به همراه حکم شرعی آن

در ادامه این مقاله می ‌خوانیم که نصب و تعویض سنگ قبر چه قوانین و مقرراتی دارد و افراد هنگام تعویض سنگ مزارها می بایستی چه نکاتی را رعایت کنند. همچنین می خواهیم به بررسی تعویض و تعمیر سنگ قبر قدیمی در بهشت زهرا و حکم شرعی تعویض و تخریب آن بپردازیم و مطالبی را […]