هزینه حمل جنازه با آمبولانس

حمل جنازه با آمبولانس گاها نیاز می شود، از آنجایی که ممکن است فردی در شهر دیگری فوت شود یا بر اثر تصادف فوت که نیاز می شود برای جابجایی وی از آمبولانس استفاده شود، زیرا جابجایی با خودرویی دیگر ممکن است به جنازه آسیب بزند یا در شان آن مرحوم و مرحومه یا خانواده وی نباشد. هزینه استفاده از آمبولانس بر حسب مسافت متغیر می باشد. برخی از شهرستان ها هستند که مسیر ناهمواری نیز دارند که این باعث می شود آمبولانس ها مستهلک شود و همین باعث می شود هزینه بیشتری متحمل شود.

حمل جنازه به شهرستان

برخی از افراد که در محل های دور از شهر و کاشانه خود فوت می کنند، باید با آمبولانس به محلی که خانواده وی حضور دارد حمل شود، این کار را ما با هماهنگی با آمبولانس های حمل جنازه در سریع ترین زمان ممکن انجام می دهیم و با یک تماس با ما می توانید به همه کارهایتان برسید و سایر امور مربوط به کفن و دفن عزیز مرحوم خود را انجام دهید.

انتقال جسد از تهران به شهرستان

بسیاری از افراد که ساکن تهران هستند اما خانواده آن ها در شهرستان می باشد، گاهی اوقات بر حسب وصیت یا دلخواه یا شرایط موجود ممکن است، قصد داشته باشند، جنازه را از تهران به شهر دیگری انتقال دهند، در این صورت با استفاده از امکانات ارائه شده توسط شرکت های ارائه دهنده خدمات آمبولانس می توانند این کار را انجام دهند.